De TV gids van morgen voor Disney Channel - TVgids.nl (2024)

19:25 Groen in de Grote Stad h Cricket Groen is een deugniet en een optimistische jongen die net naar de grote stad is verhuisd. 19:49 Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas h Kinderanimatie die de avonturen van een gewone familie volgt; een jongen, een meisje, een hond, een kat, een muis en een stuk kaas.
20:00 Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas h Kinderanimatie die de avonturen van een gewone familie volgt; een jongen, een meisje, een hond, een kat, een muis en een stuk kaas. 20:11 Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas h Kinderanimatie die de avonturen van een gewone familie volgt; een jongen, een meisje, een hond, een kat, een muis en een stuk kaas. 20:22 Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas h Kinderanimatie die de avonturen van een gewone familie volgt; een jongen, een meisje, een hond, een kat, een muis en een stuk kaas.
21:44 Mystery Lane h McFlare en agent Paxton worden aangevallen door een belager.
22:06 Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas h Kinderanimatie die de avonturen van een gewone familie volgt; een jongen, een meisje, een hond, een kat, een muis en een stuk kaas. 22:17 Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas h Kinderanimatie die de avonturen van een gewone familie volgt; een jongen, een meisje, een hond, een kat, een muis en een stuk kaas. 22:28 Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas h Kinderanimatie die de avonturen van een gewone familie volgt; een jongen, een meisje, een hond, een kat, een muis en een stuk kaas. 22:39 Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas h Kinderanimatie die de avonturen van een gewone familie volgt; een jongen, een meisje, een hond, een kat, een muis en een stuk kaas. 22:50 Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas h Kinderanimatie die de avonturen van een gewone familie volgt; een jongen, een meisje, een hond, een kat, een muis en een stuk kaas.
23:01 Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas h Kinderanimatie die de avonturen van een gewone familie volgt; een jongen, een meisje, een hond, een kat, een muis en een stuk kaas. 23:12 Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas h Kinderanimatie die de avonturen van een gewone familie volgt; een jongen, een meisje, een hond, een kat, een muis en een stuk kaas.
00:29 Mystery Lane h Een octopus valt deelnemers van schoonheidswedstrijden aan.
00:51 Mystery Lane h Een gemaskerde ridder verlamt een paleiswachter.
01:13 De Geweldige Yellow Yeti h Het trio bezoekt de monsterbegraafplaats voor een begrafenis...
01:25 De Geweldige Yellow Yeti h Het trio zoekt de vermiste postkatten van Winterton.
01:36 De Geweldige Yellow Yeti h Gustav vindt een monster leuk dat van mensenvlees houdt.
01:48 De Geweldige Yellow Yeti h Osmo probeert erbij te horen, maar creëert een ramp.
03:05 Mystery Lane h Basil lijkt te zijn ontsnapt uit de gevangenis.
03:27 Mystery Lane h Clever, Bro en detective McFlare onderzoeken bankovervallen.
03:49 Mystery Lane h Racehond Flash wordt vlak voor een belangrijke race ontvoerd...
04:11 De Geweldige Yellow Yeti h Osmo moet bewijzen dat zijn vader een loodgieterheld is.
04:23 De Geweldige Yellow Yeti h Osmo's kloon maakt er een zootje van in de stad.
04:34 De Geweldige Yellow Yeti h Rita wordt heel competitief in een saunawedstrijd.
04:46 De Geweldige Yellow Yeti h Ned geeft Osmo een huisdier dat een monster blijkt te zijn.
04:57 De Geweldige Yellow Yeti h Gustav moet daden verrichten om de lente aan te laten breken...
Primetime

Over Disney Channel

Het Primetime overzicht is dé tv gids om te ontdekken wat er vanavond vanaf 19:00 uur op televisie te zien is. Wissel van dag om een overzicht te krijgen van wat er de komende dagen allemaal ’s avonds te zien is.

Het is natuurlijk ook mogelijk om in de complete tv gids te zien wat er over de hele dag of de komende dagen allemaal op televisie te zien is.

Ben je meer geïnteresseerd in wat er nu en straks op televisie is? Daar helpen we je natuurlijk ook graag mee. Via onze overzichtelijke pagina laten we je zien wat er op dit moment op jouw favoriete tv zenders te zien is en wat er direct daarna zal beginnen.

Wil je meer controle over de tv gids? Pas hem aan naar jouw eigen voorkeuren door een gratis account aan te maken. Hier kun je zelf instellen welke zenders je wil zien en in welke volgorde. Daarnaast kun je meldingen aanzetten, zodat je de start van een favoriet televisie programma nooit meer hoeft te missen!

De TV gids van morgen voor Disney Channel - TVgids.nl (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated:

Views: 6606

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.